HAUTAUSPALVELUT

Hautaustoimistomme antaa apua kaikissa hautaamiseen liittyvissä asioissa. Henkilökuntamme perinteistä ja ammattitaidosta on hyötyä hautajaisten käytännön asioiden järjestämisessä. Ottakaa yhteyttä, niin kerromme lisää.

KAUTTAMME SAAT MM. SEURAAVAT HAUTAUSPALVELUT

 • Arkku
 • Kuljetukset
 • Kantajat 6 hlöä
 • Arkun kukkalaite
 • Uurna
 • Haudan havutus
 • Sanomalehti-ilmoitukset
 • Kivi
 • Perunkirjoitus
 • Pitopalvelu
 • Muistotilaisuus    
 • Siunausajan varaaminen
 • Pastorin ja kanttorin tilaaminen
 • Tulemme pyydettäessä teille kotiin sopimaan hautausjärjestelyistä

HAUTAUKSEEN LIITTYVIÄ ASIOITA

 • Jäähyväiset ja hiljentyminen arkun äärellä
 • Autosaatossa kirkon vainajanhuoneelle
 • Autosaattoreitti toivomuksen mukaan
 • Autamme yksilöllisen siunaustilaisuuden, hautauksen sekä muistotilaisuuden suunnittelussa
 • Perunkirjoitus on pidettävä 3 kk kuluessa kuolemasta
 • Testamentin tiedoksianto kaikille perillisille
 • Ilmoitus postiin ja pankkiin

OMIEN HAUTAJAISTEN ETUKÄTEISSUUNNITTELU

Omat hautajaisensa voi laatia veloituksetta etukäteen. Täten varmistetaan omien hautaukseen liittyvien toivomusten toteutuminen sekä vähennetään lähiomaisten surutyötaakkaa. Hautaussuunnitelmasta jää yksi kopio toimiston arkistoon ja yksi kopio tilaajalle mukaan.

PALVELUKSESSANNE

PUHELINNUMEROITA